Informacje o projekcie

Projekt realizowany jest w partnerstwie trzech Państw: Polski, Białorusi i Ukrainy.

Liderem Projektu jest Gmina Drohiczyn (Polska), partnerami są Rada Powiatu Sokalskiego (Ukraina), oraz Departament Turystyki Rejonu Drohiczyńskiego (Białoruś).

Partnerzy podjęli wyzwanie, jakim jest wspólna promocja oraz zachowanie dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej, wzmacnianie powiązań i kooperacji transgranicznej.

Projekt realizowany jest ze środków programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

Partnerzy projektu – Rada Powiatu Sokalskiego (Ukraina), oraz Departament Turystyki Rejonu Drohiczyńskiego (Białoruś).

 

 • Wartość projektu – 1 427 844,72 EURO
 • Dofinansowanie – 1 285 060,25 EURO

Projekt pozwoli na stworzenie nowego produktu turystycznego, opartego na zasadach zrównoważonej turystyki, oraz zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionów przygranicznych wzdłuż rzeki Bug. Pozwoli też na udostępnienie turystom terenów ekologicznie czystych i mało zagospodarowanych. Projekt kreuje nowe warunki rozwoju przedsiębiorczości obszarów zapóźnionych gospodarczo, w oparciu o miejscowe zasoby. Jego realizacja pozwoli na integrację społeczeństw lokalnych trzech krajów. Da szanse rozwoju dla osób zatrudnionych w turystyce.

Najważniejsze działania projektu to m.in.:

 1. Inwentaryzacja i wyznaczenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych:
  – Kanał Dniepro – Bug, rzeka Muchawiec, rzeka Bug (Białoruś – Polska) (ok. 100 km)
  – Rzeka Bug – od miejscowości Werhabuż na Ukrainie, do Gminy Wyszków w Polsce; (ok. 700 km)

 2. Oznakowanie powstałych szlaków kajakowych (postawienie w linii brzegowej
  rzeki Bug znaków informacyjnych, ostrzegawczych i turystycznych);

 3. Wyznaczenie dziennych odcinków spływów oraz miejsc dziennego postoju kajakarzy i wyposażenie ich w tablice informacyjne, kosze na śmieci miejsc do schronienia- innowacyjne megafony do słuchania odgłosów przyrody;

 4.  Opracowanie i wydanie, przewodników i map poszczególnych odcinków oraz całych szlaków (również w wersji elektronicznej);

 5.  Wykonanie i ustawienie wież widokowych na trasie szlaków;

 6. Utworzenie Centrów Turystyki Kajakowej w Drohiczynie (Polska), Sokalu (Ukraina) i Bielin (Białoruś);
 7. Organizacja dwóch międzynarodowych spływów kajakowych powstałymi szlakami oraz trzech międzynarodowych spotkań edukacyjnych;

 8. Kampania promocyjna transgranicznych szlaków kajakowych w ramach której powstanie m.in. aplikacja z trasami szlaku na smartfony, gra komputerowa oraz krótki film promujący powstałe szlaki.
Skip to content