Działania w projekcie

W ramach realizacji projektu zaplanowano poniższe działania:

Zespół ekspertów trzech partnerów przeprowadzi inwentaryzację dwóch szlaków turystyki wodnej:

 1. Szlak kajakowy na rzece Bug – od miejscowości Werchabuż (Ukraina) przez Bug graniczny do gminy Wyszków w Polsce (ok 700 km szlaku).
 2. Szlak kajakowy na kanale Dniepro Bug i rzece Muchawiec – od miejscowości Bielin (leżącej na Białorusi w obwodzie Brzeskim od rejonu Drohiczyńskiego) do Brześcia (ok 100 km).
 

Dokładna długość obydwu szlaków będzie znana po procesie inwentaryzacji, i może ona w nieznacznym stopniu ulec zmianie ze względu na odcinki graniczne na których zabroniona jest turystyka wodna. Inwentaryzacja będzie polegała na przepłynięciu z GPS kajakami rzek w celu wyznaczenia trasy dwóch szlaków transgranicznych, dziennych odcinków spływów (ok. 32 odcinków na rzece Bug oraz ok. 4 odcinków na kanale Dniepro-Bug i  rzece Muchawiec), miejsc postawienia znaków ostrzegawczych, informacyjnych, turystycznych, wyznaczenia miejsc brakującej małej architektury, zidentyfikowania oznaczeń miejsc cennych przyrodniczo, kulturowo i historycznie. Inwentaryzacja szlaku jest niezbędnym elementem początkowym całego projektu. Działanie realizowane będzie wspólnie przez wszystkich partnerów, wykorzystując trójstronne doświadczenia w dziedzinie wyznaczania szlaków turystycznych.

Partner Ukraiński w ramach działania wykona oznakowanie szlaku kajakowego na rzece Bug oraz małą architekturę na odcinku od miejscowości Werchabuż (rejon złoczowski) do granicy z Polską na wysokości miejscowości Gołębie. W działaniu zaplanowano wykonanie i montaż 165 sztuk znaków ostrzegawczych i informacyjnych na 165 km szlaku kajakowego. Ponadto działanie obejmuje wykonanie małej architektury w miejscach postojowych dla kajakarzy po każdym dziennym odcinku spływu. Miejsca postojowe zostaną wyznaczone podczas inwentaryzacji szlaku położone w odległościach ok. 20-30 km od siebie.

Partner Ukraiński wykona 7 miejsc postojowych, w każdym z nich zaplanowano: ustawienie 1 sztuki tablicy informacyjnej (na tablicy znajdzie się m.in. mapa odcinka szlaku, opis miejsc cennych przyrodniczo), ustawienie 1 sztuki kosza na śmieci oraz ustawienia 1 sztuki innowacyjnego Megafonu jako miejsca schronienia a zarazem narzędzia do słuchania dzikiej przyrody. W jednym z miejsc postojowych będą stały trzy megafony.

Ponadto w ramach działania zaplanowano wykonanie i ustawienie jednej wieży widokowej, która zostanie ustawiona na trasie szlaku kajakowego.

Zaplanowano również zamontowanie w jednym punkcie na szlaku kajakowym kamery do monitorowania ruchu turystycznego. Za realizację tego działania i finansowanie odpowiedzialny będzie partner ukraiński Sokal District Council.

 
 

Partner Białoruski w ramach działania wykona oznakowanie szlaku kajakowego na Kanale Dniepro-Bug i rzece Muchawiec oraz małą architekturę na odcinku od miejscowości Bielin (rejon drohiczyński) do granicy z Polską na wysokości miejscowości Brześć. W działaniu zaplanowano wykonanie i montaż 80 sztuk znaków ostrzegawczych i informacyjnych na 100 km szlaku kajakowego. Ponadto działanie obejmuje wykonanie małej architektury w miejscach postojowych dla kajakarzy po każdym dziennym odcinku spływu. Miejsca postojowe zostaną wyznaczone podczas inwentaryzacji szlaku położone w odległościach ok. 20-30 km od siebie. Partner Białoruski wykona 4 miejsca postojowe, w każdym z nich zaplanowano: ustawienie 1 sztuki tablicy informacyjnej (na tablicy znajdzie się m.in. mapa odcinka szlaku, opis miejsc cennych przyrodniczo), ustawienie 1 sztuki kosza na śmieci, ustawienia 1 sztuki innowacyjnego Megafonu jako miejsca schronienia a zarazem narzędzia do słuchania dzikiej przyrody oraz zamontowanie czterech sztuk pomostów pływających na brzegu rzeki. W jednym z miejsc postojowych będą stały trzy megafony.

Pomosty będą składały się z elementów wykonanych z tworzywa sztucznego o wielkości z systemami trapowymi oraz elementami cumowania.

Ponadto w ramach działania zaplanowano wykonanie i ustawienie jednej wieży widokowej, która zostanie ustawiona na trasie szlaku kajakowego.

Zaplanowano również zamontowanie w jednym punkcie na szlaku kajakowym kamery do monitorowania ruchu turystycznego. Za realizację tego działania i finansowanie odpowiedzialny będzie partner białoruski Court Department, Sport and Tourism Drogichin District Executive Committee.

Lider projektu w ramach działania wykona oznakowanie szlaku kajakowego na rzece Bug oraz małą architekturę na odcinku od granicy z Ukrainą (na wysokości miejscowości Gołębie) przez odcinek graniczny do Gminy Wyszków w województwie mazowieckim. W działaniu zaplanowano wykonanie i montaż 535 sztuk znaków ostrzegawczych i informacyjnych na 535 km szlaku kajakowego. Ponadto działanie obejmuje wykonanie małej architektury w miejscach postojowych dla kajakarzy po każdym dziennym odcinku spływu. Miejsca postojowe zostaną wyznaczone podczas inwentaryzacji szlaku położone w odległościach ok. 20-30 km od siebie. Lider projektu wykona 25 miejsc postojowych, w każdym z nich zaplanowano: ustawienie 1 sztuki tablicy informacyjnej (na tablicy znajdzie się m.in. mapa odcinka szlaku, opis miejsc cennych przyrodniczo), ustawienie 1 sztuki kosza na śmieci oraz ustawienia 1 sztuki innowacyjnego Megafonu jako miejsca schronienia a zarazem narzędzia do słuchania dzikiej przyrody.

Ponadto w ramach działania zaplanowano wykonanie i ustawienie sześciu sztuk wież widokowych, które zostaną ustawione na trasie szlaku kajakowego.

Zaplanowano również zamontowanie w dwóch punktach na szlaku kajakowym kamer do monitorowania ruchu turystycznego. Za realizację działania i finansowanie odpowiedzialny będzie lider projektu Gmina Drohiczyn.

W ramach działania zaplanowano utworzenie Centrum Turystyki Kajakowej w Sokalu (UA), służące do promocji dziedzictwa naturalnego, turystyki kajakowej na nowo utworzonych szlakach i propagowanie turystyki w regionie transgranicznym. Centrum zostanie stworzone z trzech kontenerów o łącznej powierzchni ok. 120 m2 z dostępem dla osób niepełnosprawnych.

W Centrum Turystyki Kajakowej znajdować się będzie:

 1. Turystyczno-kajakowe IT – w budynku zostanie stworzony punkt informacyjny o ofertach spływów kajakowych na powstałych szlakach, baza wypożyczalni kajakowych i innego sprzętu, oferty firm turystycznych. Do obsługi punktu zostanie zakupiony zestaw mebli, komputer z oprogramowaniem oraz infokiosk.
 2. Miejsce animacji kajakowej – aby proponować turystykę kajakową w centrum organizowane będą spotkania z kajakarzami i prelekcje na temat kajakarstwa oraz multimedialne wystawy miejsc cennych przyrodniczo oraz zdjęć z tras i spływów kajakowych. Do organizacji spotkań i wystaw zostanie zakupiony Telewizor LCD oraz projektor multimedialny z ekranem.
 3. Miejsce aktywności kajakowej – w ramach działania Centrum Turystyki Kajakowej będą organizowane spływy kajakowe i turyści indywidualni będą mogli bezpłatnie skorzystać z kajaków. Do spływów zostaną zakupione kajaki jedno i dwu osobowe z osprzętem oraz przyczepa do ich przewożenia. Kajaki wraz z osprzętem będą udostępniane bezpłatnie.
 4. Miejsce organizacji wycieczek po szlaku – aby wydłużyć sezon, urozmaicić ofertę turystyczną oraz wyjść naprzeciw osobom starszym i osobom niepełnosprawnym zakupiony zostanie katamaran. Będzie on alternatywą dla osób które boją się pływać kajakiem lub nie mogą z nich korzystać (np. osoby niepełnosprawne). Katamaran będzie zarządzany przez Centrum Turystyki Kajakowej w Sokalu i będzie udostępniany bezpłatnie.

 

Centrum będzie wyposażone w elektroniczne zestawy do tłumaczeń dla turystów zagranicznych aby wyeliminować barierę językową. Zestawy będą udostępniane bezpłatnie i będą wykorzystywane podczas spotkań w Centrum Kajakowym oraz podczas spływów kajakowych.

Ze względu na brak infrastruktury noclegowej blisko szlaku kajakowego, do organizacji spływów kilkudniowych zostaną zakupione namioty i materace do noclegów, będą one udostępniane bezpłatnie podczas organizowanych spływów kajakowych.

Centrum Turystyki Kajakowej w Sokalu będzie udostępniane bezpłatnie.

Za realizację działania odpowiedzialny będzie partner ukraiński Sokal District Council.

W ramach działania zaplanowano utworzenie Centrum Turystyki Kajakowej w Bielinie (BY), służące do promocji dziedzictwa naturalnego, turystyki kajakowej na nowo utworzonych szlakach i propagowanie turystyki w regionie transgranicznym. Centrum zostanie stworzone z trzech kontenerów o łącznej powierzchni ok. 120 m2 z dostępem dla osób niepełnosprawnych.

W Centrum Turystyki Kajakowej znajdować się będzie:

 1. Turystyczno-kajakowe IT – w budynku zostanie stworzony punkt informacyjny o ofertach spływów kajakowych na powstałych szlakach, baza wypożyczalni kajakowych i innego sprzętu, oferty firm turystycznych. Do obsługi punktu zostanie zakupiony zestaw mebli, komputer z oprogramowaniem oraz infokiosk.
 2. Miejsce animacji kajakowej – aby proponować turystykę kajakową w centrum organizowane będą spotkania z kajakarzami i prelekcje na temat kajakarstwa oraz multimedialne wystawy miejsc cennych przyrodniczo oraz zdjęć z tras i spływów kajakowych. Do organizacji spotkań i wystaw zostanie zakupiony Telewizor LCD oraz projektor multimedialny z ekranem.
 3. Miejsce aktywności kajakowej – w ramach działania Centrum Turystyki Kajakowej będą organizowane spływy kajakowe i turyści indywidualni będą mogli bezpłatnie skorzystać z kajaków. Do spływów zostaną zakupione kajaki jedno i dwu osobowe z osprzętem oraz przyczepa do ich przewożenia.
 4. Miejsce organizacji wycieczek po szlaku – aby wydłużyć sezon, urozmaicić ofertę turystyczną oraz wyjść naprzeciw osobom starszym i osobom niepełnosprawnym zakupiony zostanie katamaran oraz lornetki do oglądania przyrody. Katamaran będzie alternatywą dla osób które boją się pływać kajakiem lub nie mogą z nich korzystać (np. osoby niepełnosprawne). Katamaran będzie zarządzany przez Centrum Turystyki Kajakowej w Drohiczynie. Katamaran oraz lornetki będą udostępniane bezpłatnie.

 

Centrum będzie wyposażone w elektroniczne zestawy do tłumaczeń dla turystów zagranicznych aby wyeliminować barierę językową. Zestawy będą udostępniane bezpłatnie i będą wykorzystywane podczas spotkań w Centrum Kajakowym oraz podczas spływów kajakowych.

Ze względu na brak infrastruktury noclegowej blisko szlaku kajakowego, do organizacji spływów kilkudniowych zostaną zakupione namioty i materace do noclegów, będą one udostępniane bezpłatnie podczas organizowanych spływów kajakowych.

Centrum Turystyki Kajakowej w Drohiczynie będzie udostępniane bezpłatnie.

Za realizację działania odpowiedzialny będzie partner białoruski Court Department, Sport and Tourism Drogichin District Executive Committee.

W ramach działania zaplanowano utworzenie Centrum Turystyki Kajakowej w Drohiczynie (PL), służące do promocji dziedzictwa naturalnego, turystyki kajakowej na utworzonych szlakach i propagowanie turystyki w regionie transgranicznym. Centrum zostanie zlokalizowane w budynku o powierzchni ok. 300 m2 z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Centrum Turystyki Kajakowej będzie składało się z:

 1. Muzeum Kajakarstwa, które będzie przedstawiało historię kajakarstwa nad Bugiem (ekspozycja zabytkowych kajaków, wioseł, kapoków i osprzętu oraz multimedialna wystawa zdjęć). W ramach działania zostaną wykonane wszystkie niezbędne elementy do stworzenia ekspozycji muzealnej wraz z oświetleniem i multimediami.
 2. Turystyczno-kajakowe IT – w budynku zostanie stworzony punkt informacyjny o ofertach spływów kajakowych na powstałych szlakach, baza wypożyczalni kajakowych i innego sprzętu, oferty firm turystycznych. Do obsługi punktu zostanie zakupiony komputer z oprogramowaniem.
 3. Miejsce animacji kajakowej – w odpowiedzi na potrzeby osób niepełnosprawnych, dzieci oraz osób bojących się turystyki kajakowej wykonany zostanie symulator kajakowy. Na symulatorze będzie można na sucho popływać po dwóch trasach kajakowych.
 4. Miejsce aktywności kajakowej – w skład Centrum Turystyki Kajakowej będzie wchodził również namiot z basenem do bezpłatnego testowania kajaków, organizowania pokazów kajakowych, warsztatów z budowania kajaków w celu zwiększenia trwałości projektu. Pokazy i warsztaty będą realizowane w trakcie trwania i po realizacji projektu. Obok basenu zostaną ustawione specjalne podesty ułatwiające wsiadanie do kajaków. Turyści będą mogli przetestować 10 rodzajów różnych kajaków wraz z osprzętem w basenie i na płynącej rzece do czego służyć będzie przyczepa do transportu kajaków. Dla uczestników pokazów kajakowych i warsztatów z budowy kajaków zostanie zakupiony zestaw krzeseł.
 5. Miejsce organizacji wycieczek po szlaku – aby wydłużyć sezon, urozmaicić ofertę turystyczną oraz wyjść naprzeciw osobom starszym i osobom niepełnosprawnym zakupiony zostanie katamaran. Będzie on alternatywą dla osób które boją się pływać kajakiem lub nie mogą korzystać z kajaków (np. osoby niepełnosprawne). Katamaran będzie zarządzany przez Centrum Turystyki Kajakowej w Drohiczynie i będzie udostępniany bezpłatnie.

 

W celu utworzenia i uruchomienia Centrum Turystyki Kajakowej w Drohiczynie, konieczne jest przeprowadzenie prac remontowych w budynku, na ten cel przeznaczonym. Niezbędny zakres prac obejmuje dostosowanie instalacji elektrycznej do ekspozycji multimedialnej oraz utwardzenie terenu obok Centrum pod postawienie namiotu i basenu do pokazów kajakowych).

Ze względu na międzynarodowy charakter projektu, centrum będzie wyposażone w przenośne zestawy do tłumaczeń dla turystów z innych państw. Zestawy będą udostępniane bezpłatnie i będą wykorzystywane podczas spotkań w Centrum Kajakowym oraz podczas spływów kajakowych.

Centrum Turystyki Kajakowej w Drohiczynie będzie udostępniane bezpłatnie.

Za realizację i finansowanie działania odpowiedzialny będzie partner polski Gmina Drohiczyn (lider projektu).

 1. Organizacja 2 międzynarodowych spływów kajakowych na nowych szlakach, służących do promocji dziedzictwa naturalnego oraz wymiany doświadczeń. W spływach będą uczestniczyć przedstawiciele podmiotów turystycznych, samorządów, środowisk sportowych, instytucji związanych z ochroną środowiska w celu pokazania nowych szlaków oraz wzmacniania współpracy.
 2. Organizacja 3 międzynarodowych spotkań edukacyjnych w Sokalu (UA), Drohiczynie (BY) oraz Drohiczynie (PL). W spotkaniach uczestniczyć będą przedstawiciele samorządów, sfery turystyki i ochrony przyrody trzech państw. W ramach spotkań zostaną przedstawione walory przyrodnicze transgranicza, nowe szlaki, dobre praktyki organizacji turystyki z uwzględnieniem ochrony przyrody oraz zostaną wypracowane podstawy do strategii współpracy na kolejne lata. Będą to spotkania służące zacieśnieniu współpracy, wymiany doświadczeń oraz aktywowaniu lokalnej społeczności. Wszystkie materiały prezentowane podczas spotkań będą bezpłatnie udostępnione na stronie internetowej projektu.
 3. Strategia wytworzona w wyniku projektu ma stanowić podstawę wspólnych działań partnerów na kolejne lata. Strategia będzie zawierała m.in.:
 • propozycje rozwoju powstałych szlaków kajakowych – jako produktów turystycznych;
 • propozycję powstania produktów turystycznych wokół powstałych szlaków kajakowych;
 • propozycję kierunków promocji powstałych szlaków kajakowych;
 • propozycję innych wspólnych działań partnerów wokół branży turystycznej;
 • propozycje dobrych praktyk organizacji turystyki z uwzględnieniem ochrony przyrody i poszanowania środowiska naturalnego;
 • wypracowane podczas realizacji projektu materiały ze spotkań edukacyjnych oraz innych działań projektowych;

 

Zapisy strategii będą obejmowały kwestie zrównoważonego rozwoju turystyki z poszanowaniem przyrody i jej ochroną.

Strategia będzie udostępniona bezpłatnie do pobrania ze strony internetowej projektu.

Działanie będzie realizowane wspólnie przez partnerów.

W ramach działania zaplanowano kampanię promującą walory przyrodnicze, nowo powstałe kajakowe szlaki kajakowe i obowiązkową promocję projektu. W ramach kampanii będą promowane dwa szlaki kajakowe: szlak kajakowy na rzece Bug łączący Ukrainę z Polską oraz szlak kajakowy na Kanale Dniepro-Bug i rzece Muchawiec łączący Białoruś z Polską. Oba szlaki będą tworzyły jeden produkt turystyczny. Kampania będzie obejmowała między innymi:

 • materiały promocyjne wraz z wizualizacją graficzną szlaków (ulotki o szlakach kajakowych treścią w czterech językach polskim, angielskim, białoruskim i ukraińskim; wodoodporne etui na telefon dla kajakarzy korzystających z Centrów Kajakarstwa; magnesy na lodówkę, puzzle oraz pocztówki z wizerunkiem obszarów cennych przyrodniczo znajdujących się na trasie szlaków); Materiały promocyjne będą dystrybuowane bezpłatnie w powstałych Centrach Turystyki Kajakowej oraz podczas Targów Turystycznych, zostaną również przekazane wszystkim gminom leżącym wzdłuż powstałych szlaków.
 • przewodniki – dwa przewodniki po dwóch powstałych szlakach kajakowych, zawierające opisy szlaku, obszary cenne przyrodniczo na trasie szlaku, informacje o bazie turystycznej i najważniejszych informacjach z punktu widzenia turysty; Przewodniki będą zawierały treści w czterech językach polskim, angielskim, białoruskim i ukraińskim; Przewodniki będą dystrybuowane bezpłatnie w powstałych Centrach Turystyki Kajakowej oraz podczas Targów Turystycznych, zostaną również przekazane wszystkim gminom leżącym wzdłuż powstałych szlaków.
 • mapy – w ramach działania zostanę stworzone mapy dla dwóch powstałych szlaków kajakowych. Dla obydwu szlaków będą zostaną stworzone dwa rodzaje map: a) Mapa w dużym formacie zawierająca cały szlak, obszary cenne przyrodniczo na trasie szlaku, informacje o bazie turystycznej i najważniejszych informacjach z punktu widzenia turysty; b) Mapy małe z różnymi częściami szlaków kajakowych zawierające dokładny opis dane szlaku kajakowego oraz bazy turystycznej wokół szlaku; Mapy będą zawierały treści w czterech językach polskim, angielskim, białoruskim i ukraińskim; Mapy będą dystrybuowane bezpłatnie w powstałych Centrach Turystyki Kajakowej oraz podczas Targów Turystycznych, zostaną również przekazane wszystkim gminom leżącym wzdłuż powstałych szlaków.
 • strona internetowa projektu – strona będzie zawierała informację o projekcie, powstałych szlakach kajakowych (z opisami i zdjęciami), opis obszarów cennych przyrodniczo na trasie szlaków kajakowych, mapy powstałych szlaków kajakowych, pliki (PDF) z mapami wszystkich odcinków szlaków kajakowych powstałych w ramach projektu oraz aplikację na telefon z trasą szlaków. Strona będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i będzie zawierała treści w czterech językach polskim, angielskim, białoruskim i ukraińskim;
 • roll-up – w ramach działania zostaną wydrukowane roll-upy z nazwą projektu, logotypami instytucji finansującej oraz informacji o liderze i partnerach. Roll-upy będą wykorzystywane podczas spotkań edukacyjnych, targów oraz będą stałym elementem promocji w budynkach instytucji składających projekt. Treści będą w czterech językach polskim, angielskim, białoruskim i ukraińskim;
 • flagi – w ramach kampanii promocyjnej zaplanowano zakup flag, które będą wykorzystywane podczas spotkań edukacyjnych, targów, spływów kajakowych oraz innych imprez kajakowych w celu promocji powstałych szlaków kajakowych. Flagi będą zawierały grafikę związaną z powstałymi szlakami kajakowymi.
 • aplikacja na telefon – w ramach działania zaplanowano stworzenie aplikacji na smartfony, która zawierać będzie informacje o projekcie, mapę szlaków kajakowych z możliwością połączenia z GPS. Aplikację będzie można bezpłatnie ściągnąć ze strony internetowej projektu. Aplikacja będzie zawierała treści w czterech językach polskim, angielskim, białoruskim i ukraińskim;
 • gra komputerowa – dla poszerzenia grupy odbiorców o dzieci, w ramach kampanii promującej szlaki wykonana zostanie edukacyjna gra komputerowa, dzięki której możemy połączyć świat wirtualny z rzeczywistością i przekazać potrzebne treści. Gra będzie skierowana głównie do dzieci i młodzieży i oprócz walorów promujących nowe szlaki kajakowe będzie miała za zadanie edukować w zakresie obszarów cennych przyrodniczo. Gra będzie dostępna na komputerach w Centrum Turystyki oraz będzie wykorzystywana podczas targów. Gra będzie możliwa do ściągnięcia bezpłatnie ze strony internetowej oraz na smartfon. Gra będzie zawierała treści w czterech językach polskim, angielskim, białoruskim i ukraińskim;
 • udział w targach – Bardzo istotnym elementem kampanii promującej powstałe szlaki kajakowe będzie udział w targach turystycznych w celu rozpropagowania nowych szlaków jak najszerszemu gronu odbiorców Targi stwarzają wyjątkową możliwość prezentacji oferty turystycznej krajów i regionów z całego świata, a także promocji potencjału turystycznego danych regionów na arenie międzynarodowej. W ramach tej pozycji zapanowano udział w trzech targach, po jednym w każdym kraju (Polska – Warszawa, Ukraina – Lwów, Białoruś – Mińsk). Ze względu na miejsca organizacji targów po stronie polskiej (Warszawa) będzie to koszt poniesiony poza obszarem Programu, jednak niezbędny jest aby trafić do szerszego grona odbiorców. W ramach zadania zostanie wykonana zabudowa stoiska spójna z tematyką projektu. 
 • tablice pamiątkowe projektu – ze względu na obowiązek właściwego informowania społeczeństwa o projekcie współfinansowanym z środków unijnych. W ramach projektu dodatkowo przewidziano zakup i montaż tablic  pamiątkowych na poczet projektu. Tablice będą zainstalowane na wieżach widokowych, na początku i końcu szlaków kajakowych oraz na Centrach Turystyki Kajakowej; 
 • film promocyjny – dla większej rozpoznawalności projektu i przyszłej promocji w ramach projektu zostanie stworzony film ukazujący piękno rzeki Bug, kanału Dniepro-Bug i rzeki Muchawiec, obszarów cennych przyrodniczo i kajakarstwa jako ciekawego i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Film promocyjny będzie dostępny na stronie www projektu, fanpage ’u Facebook, Youtubie oraz innych internetowych serwisach telewizyjnych. Film będzie zawierał treści w czterech językach polskim, angielskim, białoruskim i ukraińskim;
 • wystawa fotograficzna – w celu wielotorowej promocji projektu zaplanowano stworzenie trzech wystaw zdjęć rzeki Bug, Kanału Dniepro Bug i rzeki Muchawiec i obszarów cennych przyrodniczo w formie 20 sztuk dużych plansz na drewnianych sztalugach. Po jednej wystawie dla każdego z partnerów. Wystawy będą instalowane czasowo podczas trwania projektu w różnych miejscach (muzeach, ośrodkach kultury, szkołach) wzdłuż szlaków kajakowych, tak aby promować obszary cenne przyrodniczo. W trakcie trwania projektu każdy partner zorganizuje min. sześć wystaw. Wystawy będą również wykorzystywane do promocji po realizacji projektu.
 • profil na portalu fb – dla poszerzenia grupy odbiorców projektu i reklamy powstałych szlaków kajakowych zostanie założony profil na portalu społecznościowym Facebook. Będzie to narzędzie do komunikacji z mieszkańcami i turystami.

 

Działania promocyjne będą realizowane zgodnie z wymogami w zakresie informacji i promocji obowiązującymi w UE (Communications and Visibility Manual for UE External Actions) oraz w przewodniku komunikacji (ENI CBC Communication Guide) i umową o dofinansowanie (grant contract). Działania realizowane wspólnie przez partnerów.

Zadanie realizowane wspólnie w celu harmonijnego współdziałania, sprawnego i efektywnego realizowania działań. W ramach zadania zaplanowano utworzenie wspólnego zespołu zarządzającego na potrzeby realizacji projektu, w skąd którego wchodzić będzie:

 • kierownik projektu ze strony polskiej – odpowiedzialny będzie za całościowe zarządzenie projektem, nadzorowanie pozostałych członków zespołu, zbieranie informacji od poszczególnych osób na potrzeby sporządzania raportów, uczestniczenie w procedurach zamówień publicznych, realizację zadań przypisanych dla lidera projektu. Kierownik projektu zostanie powołany z zasobów Lidera. Będzie to osoba posiadająca doświadczenie w zarządzaniu projektami turystycznymi, z odpowiednią wiedzą i kompetencjami.
 • koordynator partnera ze strony białoruskiej – będzie odpowiedzialny za realizację zadań partnera białoruskiego, będzie zobowiązany do czuwania nad prawidłowością przeprowadzenia zamówień publicznych, realizacji zadań inwestycyjnych, infrastrukturalnych, prowadzeniu promocji na swoim obszarze, sprawozdawaniu ze zrealizowanych działań dla kierownika projektu organizowanie wspólnych spotkań itp.). Będzie to osoba powołana z zasobów partnerów posiadająca wiedzę, kompetencje i doświadczenie w zarządzaniu projektami turystycznymi.
 • koordynator partnera ze strony ukraińskiej – będzie odpowiedzialny za realizację zadań partnera ukraińskiego, będzie zobowiązany do czuwania nad prawidłowością przeprowadzenia zamówień publicznych, realizacji zadań inwestycyjnych, infrastrukturalnych, prowadzeniu promocji na swoim obszarze, sprawozdawaniu ze zrealizowanych działań dla kierownika projektu organizowanie wspólnych spotkań itp.). Będzie to osoba powołana z zasobów partnerów posiadająca wiedzę, kompetencje i doświadczenie w zarządzaniu projektami turystycznymi.
 • koordynator finansowy ze strony polskiej będzie odpowiedzialny za rozliczanie finansowe projektu, księgowanie, sporządzenie sprawozdań w części finansowej. Będzie to osoba powołana z zasobów osobowych Lidera z działu finansowego, posiadająca wiedzę i doświadczenie w zakresie rozliczania finansowego projektów współfinansowanych.
 • specjalista ds. promocji ze strony polskiej będzie odpowiedzialny za zarządzenie promocją projektu, wizualizacją i informacją, współuczestnictwo z zamówieniach materiałów promocyjnych oraz rozdysponowanie materiałów promocyjnych dla partnerów, a także instruowanie partnerów w zakresie prowadzenia promocji na ich terenie.

 

Ponadto na potrzeby sprawnego i efektywnego działania zaplanowano zatrudnienie specjalistów zewnętrznych w dziedzinie zamówień publicznych i tłumaczeń. Żaden z partnerów nie dysponuje własnymi zasobami w wymienionym zakresie.

Zespół zarządzający będzie odpowiedzialny za monitorowanie projektu w tym sporządzenie raportów rozliczeniowych oraz raportów opisowych z realizacji projektu. Zespół będzie spotykał się co najmniej raz na kwartał w celu podsumowania realizacji inwestycji w ostatnim kwartale oraz zebraniu informacji niezbędnych do sporządzenia raportów i ewaluacji projektu, sprawdzenia poziomu osiągnięcia wskaźników projektu. Ponadto na spotkaniach zostaną omówione kolejne etapy realizacji przedsięwzięcia oraz zostaną przeanalizowane  potencjalne ryzyka zagrażających przedsięwzięciu. W przypadku zidentyfikowania potencjalnych ryzyk zagrażających projektowi, zostaną podjęte odpowiednie środków w celu ich zniwelowania lub zminimalizowania. W ramach projektu każdy partner zaplanował cztery wyjazdy służbowe. Oprócz spotkań co kwartał zespół będzie w ciągłym kontakcie telefonicznym oraz mailowym.

W celu certyfikacji wydatków każdy z partnerów przeprowadzi oddzielne audyty wydatków po swojej stronie. Audyty zostaną przeprowadzone dwukrotnie, pierwszy przed przekazaniem drugiej zaliczki, drugi po zakończeniu projektu. W celu przeprowadzenia audytów zostaną zatrudnione podmioty/specjaliści zewnętrzni posiadający odpowiednie do tego uprawnienia zgodnie z wymaganiami Programu.

Skip to content